русский  |  english

Plastové drenážní žlaby s rošty série Ecoteck HEAVY Е-600 100

Plastový žlab HEAVY E-600 100 h65
KódTřída zatíženíRozměry
Délka, mmŠířka, mmVýška, mmHmotnost, kg
ДИ016 А-E 1000 153 65 1,6

Drenážní žlaby s rošty, které lze u nás zakoupit, jsou určeny je sběru a odvodu dešťové vody a vody z tajícího sněhu. Všechny domy, které mají nainstalovány Ty domy, kolem kterých jsou již tyto systémy instalovány jsou chráněny před nečistotami a kalužemi, které se zase objevují po dešti a sněhu. S drenážními žlaby se v současnosti již můžeme setkat téměř všude. Ve městech již bývají téměř na každé ulici. Přestože se obecně o běžných betonových žlabech již dlouho ví, ale stálo málo se ví, že existují i plastové varianty žlabů s rošty, které přináší mnoho dalších výhod než betonové výrobky.

K čemu jsou třeba žlaby s rošty

Drenážní žlaby s roštem jsou ideální pro oblasti se zvýšenou dopravou. Lze je instalovat jak na parkovištích, tak i na veřejných komunikacích. Tyto žlaby efektivně odvádí vodu z povrchu komunikace, takže přispívají ke zvýšení bezpečnosi silničního provozi za deště či tajícím sněhu. Žlaby jsou konstruovány pro vysoké zatížení, takže je lze taktéž instalovat i v průmyslových areálech.

Doporučené možnosti instalace plastových žlabů s litinovými rošty:

  • servisy a myčky vozidel;
  • podél vozovky;
  • parkovací plochy pro osobní i nákladní automobily;
  • industrialní komplexy;
  • logistická centra.

Plastové žlaby HEAVY

Jsou určeny pro litinové rošty a jsou vybaveny kovovou hranou s háky.

Specifikace:

V závislosti na plánovaném zatížení jsou žlaby s litinovými rošty série HEAVY rozděleny do dvou tříd:


Třída D je určena pro oblasti s těžkou silniční dopravou (různé parkovací zóny nebo vnitropodnikové areály). Maximální zatížení do 40 t/m2.

Třída E je určena pro oblasti s těžkou silniční dopravou nebo pravidelnými těžkými náklady. Maximální zatížení až 60 t/m2.

Plastové žlaby Série HEAVY 100 zátěžová třída Е-600

Jsou odolné vůči vlivu jak nízkých, tak vysokých teplot, ale také jsou odolné vůči chemikáliím. Stabilita a vysoká odolnost žlabu je zajištěna ocelovými hranami s háčky. Litinové rošty jsou upevněny pomocí šroubů k tělesu žlabu.

Plastové žlaby Série HEAVY 200

Součástí žlabů jsou ocelové hrany s háčky a litinové rošty. Žlaby HEAVY 200 ( 200 znamená šířku funkčního průřezu žlabu) lze použít v průmyslových oblastech vyžadujících zvýšené nároky na odvodnění např. z důvodu častých a intezivních srážek. Žlab je hluboký a široký, k dosažení vysoké odolnosti vůči zatížení jsou žlaby vybaveny speciálním žebrováním.Žlaby jsou vybaveny na spodní a boční straně přípravami pro pro připojení na lokální kanalizační systémy.

Výhody plastových žlabů s rošty

Existuje spousta důvodů proč používat drenážní žlaby s rošty. Ve srovnání s běžnými žlaby mají vynikající parametry. Proto je doporučena jejich instalace v lokalitách s těžkou silniční dopravou. Trvanlivost je slovo, které přesně vystihuje drenážní žlaby s rošty. Jsou odolné vůči vysokým a nízkým teplotám a navíc jsou inertní vůči různým chemikáliím, což je činí ideálními pro tyto typy instalací.

Někteří lidé se mylně domnívají, že žlaby vybavené rošty jsou méně účinné při odvodu vody právě kvůli roštu. Tyto obavy však nejsou na místě, protože struktura roštu je uspořádána tak, aby voda mohla volně odtéci do žlabu. V průmyslových areálech bývají i speciální drenážní kanálizace, které umožňují odvod velkého množství srážkové vody. V případě potřeby tak může voda odtéci do retenčních nádrží či kanalizačního systému.

Nákup drenážních žlabů s rošty

To make the right choice, it is necessary to take into account as follows: climatic features, the area of territories, plot type, and the catchment surface type. It is also recommended to learn the value of a slope gradient. It is difficult to do it all alone, so it is better to call experts who will conduct the calculations themselves. Taking into account all these parameters, it is simply impossible to be mistaken in making a choice.

Pro správný výběr je třeba vzít v úvahu jak klimatické podmínky, tak i lokalitu, typ pozemku a typ povodí. Doporučuje se také zjistit sklonu pozemku. Toto měření doporučujeme nechat provést odbornou firmu, která provede všechna měření a příslušné výpočty sama. Na základě těchto informací následně vyberete nejvhodnější systém či jeho kombinace.

Send request
Scroll to Top