русский  |  english

Grass Grids Installation Instruction

Grass Grids Installation Instruction
Struktura parkovací plochy při použití trávnic “Ecoteck Parking”

1. Srovnané zemní těleso.

2. Nosná vrstva (makadam a zemina s tloušťkou 10-20 cm) ze směsi (2/3 makadam o zrnitosti 2-32 nebo 2-45 mm) a srovnaná udusaná horní vrstva zeminy.

3. Geotextile – syntetické vodě propustné lože z polymerových vláken (o hustotě nejméně 160 gr na 1 m2) nebo jemná síť.

4. Podkladová vrstva o tloušťce 3-5 cm. (například ze směsi štěrku a zeminy: 80% štěrku o velikosti zrna 2-8 mm a 20% horní vrstvy zeminy).

5. Ecoteck trávnice plněná směsí (např.z vrchní vrstvy s obsahem písku, 50% objemu - hrubý písek o zrnitosti 2-4 mm).

6. Výplň po horní hranu trávnice.

7. Travní koberec.

Struktura jezdecké plochy při použití trávnic “Ecoteck Maneg”

1. Srovnané zemní těleso

2. Geotextilní lůžko Т-1000/Т-1300 (1.5 mm)

3. Makadamová vrstva (25-40 cm).

4. Jemný štěrk (3-5 cm).

5. Geotextilní lůžko Т-1000/Т-1300 (1.5 mm)

6. “Ecoteck Maneg” trávnice (5 cm).

7. Jízdní vrstva (8-12cm) — mix písku a geotextilních vláken.

 

Struktura protipožární dopravní cesty s použitím trávnic "Ecoteck Maneg"

1. Srovnané zemní těleso.

2. Nosná vrstva (makadam a štěrk s tloušťkou 10-20 cm) ze směsi (2/3 makadam o zrnitosti 2-32 nebo 2-45 mm) a srovnaná udusaná horní vrstva zeminy.

3. Geotextile – syntetické vodě propustné lože z polymerových vláken (o hustotě nejméně 160 gr na 1 m2) nebo jemná síť.

4. Podkladová vrstva o tloušťce 3-5 cm. (například ze směsi štěrku a zeminy: 80% štěrku o velikosti zrna 2-8 mm a 20% horní vrstvy zeminy).

5. Ecoteck Parking trávnice plněná směsí (např.z vrchní vrstvy s obsahem písku, 50% objemu - hrubý písek o zrnitosti 2-4 mm).

6. Výplň po horní hranu trávnice.

7. Travní koberec.

Struktura pro pěší s použitím trávnice "Ecoteck Green"

1. Zemní těleso. (kohezní či nekohézní půda).

2. Nosná vrstva (tloušťka 3-5cm) ze směsi štěrku a zeminy (80% štěrku s velikosti zrna 2-5 mm a 20% svrchní zeminy).

3. “Ecoteck Green” trávnice plněná směsí (např.z vrchní vrstvy s obsahem písku, 50% objemu - hrubý písek o zrnitosti 2-4 mm a hnojiva).

4. Výplň po horní hranu trávnice.

5. Travní koberec.

Struktura zeleného parkování s využitím trávnice "Ecoteck Parking"

1. Zemní těleso s vyrovnaným povrchem s odchylkou od požadované výšky +/- 2 cm a změnou v rovině v měřicím pozemku o délce 4 m - ne více než 2 cm, sestávající z podkladu s udusanou zeminou, úroveň udusání nesmí přesáhnout 90%.

2. Vrstva z makadamu a štěrku o tloušťce 10-40 cm. Tloušťka je určena podle charakteru zatížení. Makadam odpovídá normě GOST 8267-93. Spodní část musí být vyrovnána a udusána speciálními stroji a silničním válecem.

3. Geotextilní lůžko skládající se z vodě propustné tkaniny, ale nepropustná písku a zemině. Zvyšuje nosnost zemní vrstvy, umožňuje snížení odplavení vrstev, zabraňuje zvlnění jednotlivých vrstev. Zajišťuje účinné odvodnění a intersticiální odtok při vysokém zatížení.

4. Spodní vrstva sestávající z pískové a štěrkové směsi podle GOST 25607-94 s přidáním svrchní zeminy o tloušťce 3-5 cm. Povrch musí být vyrovnán a stlačen.

5. Plnivo, sestávající se ze substrátu * pro tvorbu trávníků s přídavkem hnojivového materiálu.

6. “Ecoteck Green” trávnice s plnící substrátem (např. z svrní zeminy s obsahem písku, 50% objemu - hrubého písku o zrnitosti 2-4 mm a hnojiva)

7. Travní koberec.

8. Kerb stone or decorative stone (sunk in the concrete), appearing as plot border. Kameny nebo dekorativní kameny (ponořené v betonu), který se použije jako ohraničení plochy.

Send request
Scroll to Top