русский  |  english

Bodové odvodnění

Pro zachycení a následnou likvidaci sedimentů a nečistot dešťových vod je používán bodový odtok. Jedná se o systém, který se skládá z několika prvků.

Tyto systémy jsou instalovány na místech, kde je přítomnost dešťové vody a odpadních vod obecně nežádoucí. Jedná se o prostor pod střechami domů, na zemi u vchodových dveří, garážových vrat atd.

Tyto prvky musí být integrovány do jediného systému odvodu a případného následného čištění odpadních vod. Proto součástí projektové dokumentace je i odvodnění vody z dešťové vody, vody z tajícího sněhu atd.

Výrobky značky Ecoteck jsou vysoce kvalitní lokální výrobky, které jsou dodávány pro místní kanalizační systémy. Vpusti a rošty umožňují účinně odstranit akumulaci dešťové, záplavové vody a tím zabránit ničení základů.

Výhoda plastových bodových vpustí

Hlavní funkci celého systému zajišťují bodové vpusti. Zde  kumulovaná voda následně odtéká do kanalizačního systému.

Moderní nádrže a bodové vpusti jsou plastové. Klady jsou zřejmé:

  • plast není ohrožen korozí, deformací nebo vlivem agresivních látek;
  • nevyžaduje speciální povrchové ošetření;
  • plast je nejtrvanlivějším materiálem mezi běžně dostupnými materiály. Může sloužit po desetiletí a nevyžaduje časté výměny;
  • jednoduchá instalace, protože je umístěna ve výkopu a nevyžaduje další výztuž či beton.

Specifika produktu EcoteckТМ

Výrobky s ochrannou známkou jsou plně v souladu s výše uvedenými požadavky, ale mají také další vylepšené vlastnosti. Odtokové potrubí dešťové vody jsou tedy vybaveny napojením na plastové kanály. Díky tomu integrace odvodňovacích žlabů do systému sběru a odvodnění vody nevyžaduje mnoho času a úsilí, jediný zásah  vyžaduje vlastní vyříznutí otvoru pro připojení ke kanalizaci.

Kromě toho mohou být výrobky upraveny tak, aby je bylo možmno umístit i do různě členitého terénu.

Rošty pro bodové vpusti - popis

Rošty jsou vyráběny v různých zátěžových třídách, tak aby mohly odolat různým zatížením.

Při absenci silných zátěží bude dekorativní rošt dokonale vyhovovat.  Je schopen odolat tlakům až jedné a půl tuny na metr čtvereční.

Pokud bude  předpokládané zatížení výšší,  je nutné zakoupit si zpevněné rošty s nosností až 12,5 tuny na metr čtvereční.

Send request
Scroll to Top